Balení a uchovávání

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě nepřevyšující 25°C. Uchovávejte v originálním balení. Obal uchovávejte pevně uzavřený. Neužívejte tento přípravek, pokud zjistíte, že vrchní obal je poškozen.

Datum spotřeby Nepoužívejte Varumin® po datu expirace, který je uveden na obalu/lahvičce, po EXP. Datum expirace se vztahuje na poslední den v měsíci. Prípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo likvidovat jako domovní odpad. Nepoužitý přípravek vraťte do lékárny. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.