Nádor na mozku

Příznaky nádoru na mozku se liší v závislosti od osobě a jejich přesnou situaci.

Nejčastější příznaky nádoru na mozku:
BOLESTI HLAVY

Bolesti hlavy jsou obvyklé počátečním příznakem. Typické „bolesti hlavy způsobené nádorem na mozku“ jsou často popisovány tak, že jsou horší ráno a během dne pomalu ustupují. Mohou člověka budit ze spánku. Po probuzení jedinec někdy zvrací a pak se cítí lépe.

ZÁCHVATY

Jedna třetina lidí diagnostikovaných s nádorem na mozku si existenci nádoru neuvědomuje, dokud se nedostaví záchvat. Záchvaty jsou pravidelné reakce nádoru na mozku. Záchvaty jsou způsobeny narušením normálního toku v mozku. Mohou způsobit křeče, nepravidelné pocity a ztrátu vědomí.

MENTÁLNÍ ZMĚNY A/NEBO ZMĚNY OSOBNOSTI

Tyto změny se mohou týkat paměťových komplikací (především krátkodobé paměti), řeči, komunikace a/nebo koncentrační změny krutý duševní problémy a nejasnosti. Rovněž se mohou dostavit změny v chování, temperamentu a osobnosti, a to v závislosti na tom, kde se nádor nachází.

PŘÍZNAKY

Problémy se sluchem, jako je zvonění nebo bzučení či ztráta sluchu, snížená svalová kontrola, nedostatek koordinace, snížení citlivosti, slabost nebo ochrnutí, potíže s chůzí nebo řeči, problémy s rovnováhou, nebo dvojité vidění.

NEVOLNOST A ZVRACENÍ

Nevolnost nebo zvracení mohou indikovat nádor na mozku v případě, že jsou doprovázeny dalšími příznaky, které jsou s nádorem na mozku spojeny.