Přírodní složení

Varumin® představuje složitou směs farmaceuticky zpracovaných léčivých rostlin. Tyto léčivé rostliny nebyly vystaveny toxickým látkám chemického nebo biologického původu. Účinnost přípravku Varumin® je dávno známa a potvrzena, a to v tradiční i v odborné medicíně.

Původ surovin a technologický proces zpracování léčivých rostlin zaručují maximální a nepřetržitý účinek tohoto výrobku. Navzdory jedinečnému a velmi složitému bylinnému složení není mechanismus působení přípravku Varumin® na nádorové buňky přesně definován.

Na základě klinických studií a výsledků shromážděných na straně uživatelů bylo zjištěno, že přípravek Varumin® působí několika různými mechanismy, což má za následek synergickou modulaci imunitní odpovědi a antiproliferativní účinek na nádorové buňky. Toto působení přípravku Varumin® v kombinaci s některými pozitivními vlivy jeho působení svědčí o tom, že Varumin® je jedinečný i účinný a zároveň rovněž bezpečný, neboť má vynikající bezpečnostní systém. Působení přípravku Varumin® v kombinaci s několika účinky jeho působení svědčí o tom, že Varumin® je jedinečný i účinný a zároveň rovněž bezpečný.

U uživatelů se zvětšuje chuť k jídlu, zlepšuje se jejich metabolismus a krevní obraz; uživateli rovněž lépe snášejí vedlejší účinky chemoterapie a radioterapie.

Pozitivní účinky působení přípravku Varumin® jsou patrné již za hodinu po prvním dávkování (užití).

V Makedonii (tj. v zemi, ve které je Varumin® vyráběn), na Klinickém centru ve Skopji, probíhá velká Klinická studie, která má prokázat, jak a v jaké míře může přípravek Varumin® pomoci cervikální rakoviny (rakovina děložního čípku), kterou způsobuje HPV (Human papillomavirus), jakož i účinnost přípravku Varumin® u mnoha dalších druhů rakoviny. Této Klinické studie se účastní nejznámější odborníci se svými spolupracovníky z této medicínské oblasti.