Pakowanie i przechowywanie

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte. Nie należy stosować preparatu, jeśli górna część opakowania została uszkodzona.

Data ważności Preparatu Varumin® nie należy stosować po upływie daty ważności, która jest podana na opakowaniu/butelce, po EXP. Data ważności dotyczy ostatniego dnia miesiąca. Leków nie wolno wyrzucać do ścieków lub razem z domowymi odpadami. Niezużyty preparat należy zwrócić do apteki. Dzięki temu przyczyniasz się do ochrony środowiska.