Skutecznie wyleczony rak szyjki macicy

Skutecznie wyleczony rak płuc czwartego stadium

Ten pacjent miał raka płuc w lewej komorze, czuł ogromny bój w okolicy piersi, a jego organizm był bardzo wyczerpany.

Na zdjęciach rentgenowskich przedstawiono wyniki podczas trzymiesięcznego okresu stosowania Varuminu.

Ten pacjent nigdy nie przechodził operacji chirurgicznej płuc.

Skutecznie wyleczony rak sutka z przerzutami

Diagnoza

Rak na prawym sutku z przerzutami, wielkość około 10 cm. Na podstawie zdjęć rentgenowskich szkieletu można zobaczyć przerzuty również w niektórych częściach kręgosłupa i żeber.

Chemioterapię rozpoczęto tego samego dnia.

Nie był operowany, stosował tylko 5 cykli chemioterapii i jego stan uległ umiarkowanej poprawie, ale nie był dobry. Pacjent rozpoczął stosowanie Varuminu w styczniu 2005 roku, a jego reakcja na Varumin była bardzo dobra. Już 14 marca 2006 roku test mammograficzny był ujemny.

Skutecznie wyleczony rak jąder

U 24-letniego pacjenta, który został zoperowany z powodu raka jader, wykryto przerzuty do płuc.

Varumin zaczął stosować 21.01.2001 r. Na prośbę pacjenta zaprzestał stosowania chemioterapii. Tego samego dnia badanie CT płuc wykazało duże powiększenie nowotworowe.

21.05.2001 r.: badanie CT wykazało całkowicie normalny stan – bez zmian patologicznych.

Podczas rekonwalescencji pacjent został całkowicie wyleczony za pomocą Varuminu i stosowania ścisłej diety.

Rak prostaty z przerzutami w całym ciele – najbardziej kości

Wyniki podczas stawiania diagnozy – listopad 2004:

PSA w krwi 3,6

Po kilku dawkach Varuminu osiągnięto następujące wyniki:

PSA w krwi 0,1 – październik 2005 r.

Badanie CT raka kości było ujemne.