Dawkowanie i sposób podawania

Varumin® 1 u osób dorosłych podaje się godzinę przed jedzeniem, 50 ml jednorazowo. Po 6 godzinach podaje się Varumin® 2, cztery razy dziennie jedną łyżkę (10 ml), godzinę przed jedzeniem (kontynuując co 6 godzin). Aż do wyczerpania całej buteleczki Varumin 2.

W przypadku nowotworów z przerzutami, Varumin® 1 u osób dorosłych podaje się godzinę przed jedzeniem, 50 ml jednorazowo. Po 6 godzinach podaje się Varumin® 2, jedną łyżkę (10 ml) co 5 godzin (w dzień i w nocy), godzinę przed jedzeniem . Aż do wyczerpania całej buteleczki Varuminu 2.

Dawkowanie profilaktyczne: Varumin 1 u osób dorosłych podaje się 2 razy dziennie ( 25ml), co 12 godzin. Na drugi dzień zacząć z Varuminem 2, również 2 razy dziennie (10ml), co 12 godzin. Varumin stosować godzinę przed jedzeniem. Aż do wyczerpania całej buteleczki Varumin 2.

Dzieci: Pierwszego dnia Varumin1 rozdzielić na 3 razy ( co 8 godzin), godzinę przed jedzeniem. Na drugi dzień zaczynamy z podawaniem Varuminu2, 4 razy dziennie jedną łyżkę (5ml co 6 godzin) godzinę przed jedzeniem.

Czas trwania leczenia: Varumin® stosuje się nieprzerwanie przez 4 tygodnie. Poprawa stanu pacjenta jest dobrym wskazaniem do kontynuacji leczenia.