Nádor na mozgu

Príznaky sa líšia v závislosti od osoby, a ich presnej situácie.

Najčastejším príznakom nádoru na mozgu:
BOLESTI HLAVY

Bolesti hlavy sú obvykle počiatočný príznak. Typické bolesti sú často opisované ako horšie ráno, s postupným zlepšením počas dňa. Môžu vzbudiť jednotlivca zo spánku. Niekedy po prebudení, individuálne, po zvracaní sa cítia lepšie.

ZÁCHVATY

Jedna tretina ľudí diagnostikovaných s nádorom na mozgu, nie sú si vedomí, že majú nádor, kým nemajú záchvat. Záchvaty sú pravidelné reakcie nádoru na mozgu. Záchvaty sú spôsobené narušením normálného toku v mozgu. Môžu spôsobiť kŕče, nepravidelné pocity, a stratu vedomia.

MENTÁLNE A | ALEBO ZMENY OSOBNOSTI

Môžu siahať od komplikácií s pamäťou (predovšetkým krátkodobá pamäte), reč, komunikácia a / alebo koncentračné zmeny, duševné problémy a nejasnosti. Zmeny v správaní, temperamentu a osobnosti môžu tiež nastať, v závislosti kde sa nachádza nádor.

PRÍZNAKY

Medzi príznaky patria: problémy so sluchom, ako je zvonenie alebo bzučanie či strata sluchu, znížená svalová kontrola, nedostatok koordinácie, zníženie citlivosti, slabosť alebo ochrnutie, ťažkosti s chôdzou alebo reči, problémy s rovnováhou, alebo dvojité videnie.

NEVOĽNOSŤ A VRACANIE

Nevoľnosť alebo zvracanie je viac pravdepodobné, že je výsledkom nádor na mozgu, ak je sprevádzaný ďalšími príznakmi spojenými s nádorom na mozgu.

Ak sa ocitnete v niektorých z týchto príznakov, neváhajte a poraďte sa s lekárom.