Napísali nám

Stefan mal neuroblastóm IV stupňa. Bol liečený aj chirurgickým spôsobom a aj chemoterapiou. Prognóza tohto ochorenia je zlá. Stefan je úspešne vyliečený vďaka Varumin®.

Stefanova dokumentácia liečby ( v srbčine )

Stefan (4)

Metastatická rakovina pankreasu

Vyhlásenie ( v bulharčine )

Pavlinka, Varna

CA-125 sa znižuje po liečbe s Varuminom ®

Vyhlásenie a výsledky užívateľky ( v srbčine )

Blaženka, Novi Sad

Cystadenocarcinoma ovarii metastaticum

Výsledky užívateľa

Blagorodna, Gevgelija

Elizebeta je doktorka medicíny. Mala diagnostikovaný CIN I s prítomnosťou HPV 58. Varumin® používala 2 mesiace a ďalšia analýza potvrdila neprítomnosť HPV.

Vyhlásenie užívateľky

Dr. Elizabeta

Rakovina prostaty s metastázou v skelete

Vyhlásenie

Úspech v Holandsku

Vencislav, Sandanski

Pani Teškeredzic, Sarajevo

užívateľka s HPV v CIN III, používala Varumin® v priebehu tehotenstva. Narodilo sa jej zdravé dievča a CIN je znížené.

Vyhlásenie matky

Nataša, matka

Karcinóm corticis glandulae suprarenalis,
Hyperplázia medular glandulae suprarenalis

Celý priebeh liečby ( v srbčine )

Andrea, študentka

Úspech liečby Varumin® na metastatický karcinóm prsníka

Vyhlásenie a výsledky užívateľky ( v srbčine )

Pani Bijedic, Tuzla