Rada odborníka

 

Klinické vyšetrenie terapeutickej účinnosti, znášanlivosti a bezpečnosti perorálnych roztokov Varumin® 1 a 2 ( Inter-Evrogeneks ) v kombinovanej terapii s polyvitamínovou – antioxidačnou terapiou v biologických ( PCR ) preukázala infekcia HPV typu s vysokým rizikom, s alebo bez biopsie potvrdený CIN I

Klinika Gynekológie a pôrodnice, Vodnjanska bb
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Skopje, Macedónsko

Varumin® je novou nádejou pre všetkých užívateľov SCLEROSIS MULTIPLEX ( skleróza multiplex ).

Malá, ale významná štúdia, dokončená prednedávnom, zistila, že imunomodulátorný účinok Varuminu® ® priaznivo pôsobí v prípade tejto konkrétnej choroby.

Inter-Evrogeneks prezentuje prvý produkt, ktorému sa podarilo úplne eliminovať prítomnosť všetkých príznakov typických pre SM.

Názov štúdie: Klinické vyštrenie terapeutickej účinnosti, znášanlivosti a bezpečnosti Varumin® u užívateľov s PCR preukázala infekcia typu HPV s vysokým rizikom, s alebo bez biopsie CIN. Doteraz, všetky výsledky potvrdzujú očakávania.

Táto prvá štatistická časť je začiatok toho, že Varumin® je taký funkčný, a výsledky jeho pôsobenia svedčia o pravdivosti štúdie.

Znalecký posudok: Čo hovorí odborník Prof. Dr. SCI Sibin Ilic o Varumine®?