Rada specjalisty

Badanie kliniczne skuteczności terapeutycznej, tolerancji i bezpieczeństwa roztworów doustnych Varuminu® 1 i 2 ( Inter-Evrogeneks ) w leczeniu łączonym z multiwitaminą – poprzez terapię antyoksydacyjną w metodzie biologicznej (PCR) wykazała infekcję typu HPV z wysokim ryzykiem, z lub bez biopsji potwierdzony CIN I

Klinika Ginekologii i Położnictwa, Vodnjanska bb
Uniwersytet św. Cyrila i Metodego, Skopje, Macedonia

Varumin® jest nową nadzieją dla wszystkich pacjentów SCLEROSIS MULTIPLEX (stwardnienie rozsiane).

W tym niewielkim, ale znaczącym studium, które niedawno zakończono, stwierdzono, że immunomodulujące działanie Varuminu® ® wpływa korzystnie w przypadku tej konkretnej choroby.

Inter-Evrogeneks prezentuje pierwszy produkt, któremu udało się w pełni wyeliminować obecność wszystkich objawów typowych dla SM.

Nazwa studium: Kliniczne badanie skuteczności leczniczej, tolerancji oraz bezpieczeństwa Varuminu® u pacjentów z PCR wykazano infekcję typu HPV z wysokim ryzykiem, z lub bez biopsji CIN. Dotychczas wszystkie wyniki potwierdzają oczekiwania.

Pierwsza część statystyczna stanowi wprowadzenie do wykazania skuteczności Varuminu®, a wyniki jego działania świadczą o prawdziwości badań.

Ocena biegłego: Co mówi specjalista Prof. Dr. SCI Sibin Ilic o Varumine®?