Terapia uzupełniająca

Terapia uzupełniająca z Varuminem

Nie istnieją żadne dane świadczące o interakcji Varuminu® z jakąkolwiek chemioterapią lub leczeniem onkologicznym. Takie połączenie jest zazwyczaj przyjmowane pozytywnie, ponieważ leczenie raka musi być agresywne, aby jak najszybciej doszło do przerwania proliferacji (rozszerzenia i mnożenia) komórek złośliwych, aby przestały uszkadzać zdrowe tkanki.

Varumin® jest ziołowym produktem przeciwnowotworowym, który może zwiększyć skuteczność standardowej chemioterapii i złagodzić jej wszystkie skutki uboczne.

Varumin® należy stosować podczas i po chemioterapii, radioterapii, immunoterapii lub zabiegu chirurgicznym. Istnieją przypadku pozytywnego działania już po godzinie od zastosowania pierwszej dawki Varuminu®.

Pacjenci czują poprawę metabolizmu, poprawę apetytu, morfologii, jak również łatwiejsze znoszenie skutków ubocznych chemioterapii i radioterapii.

Stwierdzono wiele przypadków, gdzie po miesiącu stosowania Varuminu®, nie było konieczne stosowanie leczenia przez naświetlanie. W celu osiągnięcia najlepszych i najszybszych wyników leczenie należy rozpocząć w odpowiednim czasie.

Producent: INTEREVROGENEKS