Termeni și condiții

I. Dispoziții generale

 1. Termenii și condițiile generale (denumite în continuare termeni și condiții) se aplică numai relațiilor comerciale dintre cumpărător, societatea RELAUS s.r.o., Mierová 25, 821 05 Bratislava, în calitate de intermediar (denumit în continuare operator) și societatea care furnizează bunurile (denumită în continuare furnizor) încheiate prin intermediului e-shop-ului varumin-shop.eu (denumit în continuare e-shop).
 2. Cumpărătorul este o persoană fizică sau juridică care după autorizare a trimis o comandă electronică procesată de sistemul e-shop-ului.
 3. Prin comanda electronică se înțelege formularul electronic transmis care conține informații cu privire la cumpărător, lista de produse comandate din oferta e-shop-ului și prețul total al comenzii procesat de sistemul e-shop-ului.
 4. Prin furnizor se înțelege vânzătorul bunurilor, ale cărui produse sunt publicate de operator pe e-shop.
 5. Termenii și condițiile generale reglementează detailat drepturile și obligațiile operatorului și ale cumpărătorului în forma actuală, fiind parte integrală a contractului de vânzare cumpărare.

  II. Comanda, încheierea și rezilierea contractului

  1. O condiție a valabilității comenzii electronice este completarea veridică și completă a tuturor datelor solicitate de sistem la înregistrare sau la realizarea comenzii.
  2. Toate comenzile electronice primite sunt considerate ca fiind proiecte ale contractului de vânzare cumpărare, considerându-se obligatorii pentru toate părțile implicate.
  3. Operatorul acceptă proiectul de contract din partea cumpărătorului prin livrarea bunurilor cumpărătorului.
  4. Operatorul are dreptul de a solicita cumpărătorului autorizarea comenzii printr-un mod credibil, de exemplu prin telefon sau în scris, în funcție de natura comenzii (cantitate, preț, costuri de transport, distanță etc.), mai ales în cazul prețurilor mai mari de 150 Euro. În cazul în care cumpărătorul refuză să acorde autorizația, operatorul poate considera comanda ca fiind nulă.
  5. Operatorul are dreptul de a solicita plata în avans din partea cumpărătorului în cazul comenzilor mai mari decât 150 de euro (factură de avans, plata prin internet banking, plata cu cardul), dacă operatorul și cumpărătorul nu convin alt mod de plată.
  6. Dacă între operator și vânzător a fost încheiat un contract cadru de vânzare cumpărare pe termen lung, comanda electronică va fi reglementată de acest contract, dacă condițiile e-shop-ului permit acest lucru.
  7. Cumpărătorul are dreptul să anuleze comanda fără menționarea motivului în termen de 12 ore de la trimiterea acesteia, prin trimiterea unui email de anulare la adresa de email specificată în comandă.
  8. Contractul de vânzare cumpărare se încheie la preluarea bunurilor de către cumpărător.

   III. Condițiile de livrare și costurile aferente livrării bunurilor

   1. Prin locul de executare a contractului se înțelege domiciliul (sediul) sau locul desfășurării activității comerciale a cumpărătorului, specificat în formularul de înregistrare al e-shop-ului sau în formularul de comandă. Bunurile vor fi livrate de către operator prin intermediul serviciilor părților terțe (cum ar fi Poșta Slovacă) sau prin mijloacele proprii ale operatorului, eventual, în urma unui acord cu cumpărătorul (se poate alege la introducerea comenzii), bunurile vor fi pregătite la operator de unde le va prelua cumpărătorul în termen de 7 zile după notificarea primită de la operator.
   2. Livrarea bunurilor se efectuează prin predarea acestora cumpărătorului, respectiv poștei sau primului transportator în vederea livrării acestora cumpărătorului.
   3. Cumpărătorul devine proprietarul bunurilor cu condiția să achite integral prețul de achiziție.
   4. Furnizorul va livra bunurile cumpărătorului în cel mai scurt termen posibil (de obicei, în termen de 7 zile) după primirea comenzii electronice. Timpul de livrare a bunurilor poate fi mai lung în cazuri excepționale dar nu mai mult de 5 săptămâni. Nelivrarea bunurilor în termen de 5 săptămâni conferă cumpărătorului dreptul de a rezilia contractul.
   5. Bunurile vor fi livrate cumpărătorului în ambalaje obișnuite, cu excepția cazurilor în care natura bunurilor sau vreun acord impune cerințe speciale.

    IV. Condiții de plată

    1. Prețul de achiziție este scadent cel târziu la preluarea bunurilor (prin ramburs, de la curier, la furnizor), respectiv în termenul prevăzut în factura de avans, sau la trimiterea comenzii, dacă cumpărătorul alege posibilitatea de plată pe cale electronică, în cazul în care părțile nu convin altfel.
    2. În cazul în care prețul bunurilor este achitat pe cale electronică, bunurile vor fi expediate, de preferință, după subscrierea prețului total cu TVA în contul operatorului.
    3. Operatorul își rezervă dreptul de a solicita cumpărătorului plata în avans (prin setarea sistemului e-shop-ului), în special la comenzile prevăzute în articolul 2, alin. 5 din acești termeni și condiții.
    4. În cazul în care cumpărătorul refuză să achite comanda în avans, operatorul poate considera comanda ca fiind nulă.

     V. Condiții de reclamație

     1. Furnizorul va livra cumpărătorului împreună cu bunurile toate documentele aferente, și anume: Factura – document fiscal, Avizul de însoțire a mărfii (garanția) al operatorului, Certificatul de garanție al producătorului, în cazul în care producătorul bunurilor îl furnizează.
     2. Furnizorul oferă bunurilor furnizate o garanție specificată în mod expres în Avizul de însoțire a mărfii (Avizul de însoțire a mărfii servește ca certificat de garanție). Dacă acest lucru nu este specificat în Avizul de însoțire a mărfii, atunci garanția minimă este de 6 luni de la data vânzării.
     3. Furnizorul va fi responsabil pentru defecțiunile care vor apărea la bunurile vândute în perioada de garanție și care vor fi cauzate de defecte ale materialelor, de defecte de funcționare sau de defecte apărute în timpul fabricației, asamblării sau montării efectuate de către angajații furnizorului.
     4. Garanția nu acoperă defecțiunile cauzate de funcționarea necorespunzătoare, manipularea, utilizarea sau montarea incorectă care este în contradicție cu manualul de instrucțiuni. Garanția nu se aplică nici în cazul daunelor provocate de catastrofe natura, de distrugeri intenționate, de influența condițiilor meteorologice sau de utilizarea în condiții extreme și neobișnuite.
     5. Garanția expiră în caz de intervenție neautorizată asupra bunurilor a unei persoane care nu a fost autorizată în acest sens de operatorul sau de producătorul bunurilor.

      VI. Politica de confidențialitate

      1. Operatorul se angajează să solicite din partea cumpărătorului numai date care servesc exclusiv nevoilor vânzătorului aferente îndeplinirii obligațiilor ce decurg din contractul de vânzare cumpărare (numele și prenumele, adresa de domiciliu, inclusiv codul poștal, nr. de telefon și adresa de email).
      2. Cumpărătorul declară că este de acord cu dispozițiile art. 7 din alin 1 din Legea nr. 428/2002 privind protecția datelor cu caracter personal, astfel cum a fost modificată, este de acord ca vânzătorul să prelucreze și să arhiveze datele personale ale acestuia necesare pentru activitatea vânzătorului și să le prelucreze în toate sistemele informaționale ale acestuia. Cumpărătorul este de acord cu furnizarea datelor personale de către vânzător altei persoane și cu transferul internațional al datelor personale și către țările terțe (orice țări din UE și din țările așa-numitei sfere de siguranță. ) Vânzătorul se obligă să prelucreze datele personale ale cumpărătorului în conformitate cu legile în vigoare ale Republicii Slovace. Cumpărătorul acordă acest drept vânzătorului pe o perioadă nedeterminată.
      3. Operatorul se angajează să radieze oricând datele personale ale cumpărătorului din baza sa de date la cerere și pe baza unei solicitări scrise sau telefonice fără precizarea motivului.

       VII. Dispoziții finale și temporare

       1. Operatorul își rezervă dreptul de a face modificări în sistem.
       2. Acești termeni și condiții sunt valabili în versiunea prezentată pe pagina web a operatorului la data trimiterii comenzii electronice, dacă părțile nu au convenit altfel.
       3. Prin trimiterea comenzii electronice, cumpărătorul acceptă fără rezerve toate dispozițiile Termenilor și condițiilor generale și ale Condițiilor de reclamație în versiunea în vigoare la data trimiterii acestei comenzi.
       4. Raporturile dintre părți, care nu sunt reglementate de acești Termeni și condiții generale, vor fi guvernate de dispozițiile relevante ale Codului Comercial și de alte legi conexe.
       5. Orice litigiu dintre părți, care nu va fi rezolvat pe cale amiabilă, va fi înaintat instanței competente.